Öğrencilik Yılları Yatırımları

  • İngilizce
  • C programlama dili
  • Qt: eğer bir gömülü yazılımcıysanız, gömülü yazılımlarınızı test veya destek amaçlı birçok araç geliştirmeniz gerekebilir. Qt bu iş için biçilmiş kaftandır.
  • MCU programlama: Öğrencilik yıllarında yaptığım çalışmalardan ötürü, mezun olduğumda bir MCU’nun çalışma prensiplerini, silikon üreticisinden bağımsız bir şekilde öğrenmiştim.

Kaynaklar

Öğrencilik yıllarında İngilizce kaynaktan rahat düzeyde okuyacak kadar İngilizce öğrenmiştim. Dolayısıyla ağırlıklı olarak İngilizce kaynakları öneriyorum.

Rol Model Kişiler

Yine beni, önceki halimden daha iyi yapan kişisel özelliklerimden birisi de çok sayıda rol model insanı takip edişimdir. …


NanoPB

NanoPB Google’ın Protobuf’ını kısıtlı kapasiteli sistemler için implemente eden bir kütüphane. Kullanımı, Protobuf kullanmaya aşina olan insanlar için gayet de basit. Yukarıda bahsi geçen birçok problem, sizin için önceden çözülmüş ve “standartlaştırılmış” bir şekilde size sunuluyor. Sizin yerinize veriyi encode/decode ediyor. Farklı platformlar arası özgürce veri paylaşımı yapmanıza imkan veriyor:

  • Alış-veriş yapmak istediğimiz veriyi proto dilinde .proto uzantılı dosyada tanımlıyoruz. Sözgelimi, HOST tarafından cihaz tarafına komutlar gönderecek olalım. Proto domain’inde transfer…


In this tutorial, I am going to cover the design process of a tiny state machine using my simple machine HSM processor, which is referred to as SM in the remainder of this document.

Burak Kirazli

Software Developer (Embedded, C, C++, Qt)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store